Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Umožňuje vést evidenci mezd a personalistiky neomezenému počtu zaměstnanců !!!

Cena bez DPH4 498,00 CZK

Cena s DPH 5 442,58 CZK

lic

Program Mzdy a personalistika patří mezi naše nejprodávanější programy. Již v základní ceně umožňuje vedení mzdové i personální agendy pro prakticky neomezený počet zaměstnanců .

Dále umožňuje:
začleňovat zaměstnance do středisek
při vystavování mezd a zakládání nové firmy vkládat jen minimální množství údajů
zadávat docházku, evidenční stav a pracovní výkony zaměstnanců
modifikaci stávajících daňových tabulek a vytváření nových daňových sazeb
definovat uživatelské srážky a příplatky (před zdaněním i po zdanění) s možností definice vlastních výpočetních výrazů
vypočítat a evidovat náhrady při pracovní neschopnosti
vypočítat a evidovat penzijní připojištění
vypočítat a evidovat soukromé životní pojištění
vypočítat a evidovat Hromadná oznámení zdravotním pojišťovnám
přehledné zobrazení postupu u komplikovanějších výpočtů (krácení smluvní mzdy a prémií, zdravotní pojištění, penzijní a životní pojištění)
výpočet hodnot exekucí dle složitých legislativních požadavků
vypočet a evidenci náhrad za zdravotní volno - sick days
vytisknout značně obsáhlé výstupní sestavy (výplatní lístky, výplatnice, výčetky platidel, sumarizace, výkazy pojistného, penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, mzdové seznamy, platební příkazy, roční mzdové listy, náhrady při pracovní neschopnosti, žádost na chybějící měsíční daňový bonus, potvrzení o zdanitelných příjmech, roční vyúčtování daně z příjmů za zaměstnance i za firmu, údaje zaměstnance z personalistiky, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), docházku, pracovní výkony)
veškeré výstupy, kromě běžného tisku, uložit i do PDF a přímo odesílat e-mailem nebo exportovat v datové podobě pro tabulkové kalkulátory
vést vlastní agendu platebních příkazů včetně výstupů pro elektronické bankovnictví - homebanking
export dat pro Informační systém o průměrném výdělku - ISPV
zpracování platů pro nepodnikatelské organizace včetně exportu dat pro Informační systém o platu - ISP
export dat pro zaúčtování ve všech MRP účetních systémech nebo přehledné sestavy pro zaúčtování v jiných systémech.
vyúčtování srážkové daně a záloh včetně exportu dat pro elektronické podání - EPO
ve spolupráci s MRP Manažerem elektronických podání umožňuje zasílání veškerých dostupných formulářů ČSSZ - ELDP, přihlášky k nemocenskému, měsíční přehled, přílohy žádostí o dávky
pracovat na více stanicích v počítačové síti (v síťové verzi programu)
vedení až 9999 firem v multiverzi programu

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku