Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Účetnictví "MAXI"

Účetnictví "MAXI"

Cena bez DPH10 498,00 CZK

Cena s DPH 12 702,58 CZK

lic
Obsahuje totéž co Účetnictví se skladem . Navíc umožňuje jednoduchou formou exportu dat slučovat výsledky účetnictví ze samostatně hospodařících středisek do centrálního modulu. Použití je vhodné v případě, že samostatná střediska vedou účetnictví na samostatných vzdálených počítačích.