Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Účetnictví

Účetnictví

Cena bez DPH5 498,00 CZK

Cena s DPH 6 652,58 CZK

lic
Umožňuje vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami. Celý systém je vysoce variabilní. Umožňuje např. modifikovat účetní osnovu, členit hospodaření podle středisek, grafické výstupy hospodaření, výsledovku účetní i daňovou, předvahu, rozvahu, cash flow apod. Obsahuje také moduly pomocných knih objednávek a zakázek, daňových dokladů, pokladního deníku, jízd, NHIM a DNHIM, ... Součástí je i modul FAKTURACE. Podporuje obchodování po Internetu a homebanking. Umožňuje export dat do formátů DBF, XLS, TXT, HTML, EDIFACT.