Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Skladová evidence

Skladová evidence

Cena bez DPH4 498,00 CZK

Cena s DPH 5 442,58 CZK

lic
S výstupními sestavami jako např. příjemka a výdejka, seznam pohybů, obraty podle druhů pohybů, seznamy karet, složené karty, inventury, ceníky, výrobní čísla apod. Umožňují účtování jak metodou A, tak i B. Oceňování skladových zásob je možné váženým průměrem nebo metodou FIFO. Kromě skladních cen pracují s pěti prodejními cenami, které je možné vést i v jiných měnách. Podporují INTRASTAT. Uživatele na nich dále zaujala rychlost a robustnost, provázanost s agendami objednávek, fakturací a maloobchodu, vysokou možností filtrování, rozsáhlými možnostmi kontrolních funkcí, parametrizací chování skladu, podporou čárových kódů, evidencí inventur, rozsahem cenové politiky (přirážky, marže, cenové skupiny) apod. Má vyřešenu problematiku EET.

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku