Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Cena bez DPH4 498,00 CZK

Cena s DPH 5 442,58 CZK

lic
Mezi hlavní výhody modulu patří to, že umožňuje:

vedení mzdové i personální agendy pro prakticky neomezený počet zaměstnanců
začleňovat zaměstnance do libovolného počtu středisek
zadávat docházku, evidenční stav a pracovní výkony zaměstnanců
definovat uživatelské mzdové položky a jejich výrazy pro výpočet mzdy
vypočítat a evidovat náhrady při pracovní neschopnosti
vypočítat a evidovat penzijní připojištění
vypočítat a evidovat soukromé životní pojištění
vypočítat exekuce
pracovat s evidenčními listy důchodového pojištění a vytvářet data pro jejich elektronický přenos
pracovat s přihláškami k nemocenskému pojištění a vytvářet data pro jejich elektronický přenos
vytisknout značně obsáhlé výstupní sestavy (výplatní lístky, výplatnice, výčetky platidel, sumarizace, výkazy pojistného, penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, mzdové seznamy, platební příkazy, roční mzdové listy, náhrady při pracovní neschopnosti, žádost na chybějící měsíční daňový bonus, potvrzení o zdanitelných příjmech, roční vyúčtování daně z příjmů za zaměstnance i za firmu, údaje zaměstnance z personalistiky, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), docházku, pracovní výkony)
zaúčtování vystavených mezd do účetnictví
provádět elektronické spojení s bankou - homebanking
export pro statistiky ISPV