Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Faktury

Faktury

Cena bez DPH698,00 CZK

Cena s DPH 844,58 CZK

lic
Evidence faktur vydaných a přijatých určená jak pro plátce DPH, tak i pro neplátce DPH, s výstupními sestavami jako např.: faktura (daňový doklad), faktura se zaúčtováním, předfaktura, zápočet faktur, seznam faktur, dobropis, vrubopis, dodací list, upomínka, seznamy úhrad, pokladní doklady apod. Při výběru těchto výstupních sestav je možné ještě navíc použít různé filtry jako: časové rozlišení, rozlišení podle čísel faktur, čísel zakázek, čísel středisek. Řeší elektronickou fakturaci s digitálním podpisem PDF dokladů, INHOUSE a ISDOC formát, do faktur a předfaktur vkládá QR kódy s platebními údaji. S moduly faktur je možné provádět různé doplňkové funkce - využívat různé číselné řady, provádět opravy, kopie a storna faktur, exportovat výstupy do txt, dbf a xls souborů, exportovat údaje z přijatých faktur přímo do příkazů k úhradě, ... U přijatých faktur kontroluje spolehlivost plátců DPH a jejich účtů. Nyní u vydaných faktur placených v hotovosti s plnou podporou EET.

Tento modul umožňuje importovat/exportovat faktury z/do modulu Fakturace MRP-Vizuálního účetního systému. Takže účetní firmy mohou používat MRP-K/S, zatímco obyčejný živnostník může používat pouze vizuální Fakturaci a exporty z ní předávat účetní firmě, která mu v MRP-K/S povede kompletní účetní agendu.

Umožňuje importovat faktury z online fakturačního systému Turbofaktura.

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku