Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Daňová evidence

Daňová evidence

Cena bez DPH2 698,00 CZK

Cena s DPH 3 264,58 CZK

lic
Umožňuje vedení evidence o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, sledování DPH a pomocných knih HIM a NHIM, plánovače úkolů, zakázek, jízd, materiálu, objednávek, pohledávek a závazků. Kdykoliv Vás informuje o stavu Vašich finančních a materiál. prostředků, o celkovém hospodaření až do konečné roční uzávěrky. Program umožňuje sledovat hospodaření za zakázky i za jednotlivá střediska. Součástí je i modul FAKTURACE a moduly Manažerských grafických analýz, se kterými je účetnictví navzájem provázáno. Podporuje obchodování po Internetu. Umožňuje export dat do formátů DBF, XLS, TXT, HTML. Daňovou evidenci vedou podnikatelé s obratem nižším než 6 milionu korun.