Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Účetnictví + sklad, síť

Účetnictví + sklad, síť

Cena bez DPH12 798,00 CZK

Cena s DPH 15 485,58 CZK

lic
Obsahuje totéž co Účetnictví - síťová verze. Navíc zahrnuje i modul sklad, se kterým je navzájem provázáno.