Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Daňová evidence + sklad, síť

Daňová evidence + sklad, síť

Cena bez DPH5 798,00 CZK

Cena s DPH 7 015,58 CZK

lic
Obsahuje totéž co Daňová evidence - síťová verze. Navíc zahrnuje i modul sklad, se kterým je navzájem provázáno.